فهرست

تازه‌ترين اخبار

در ادامه روند تامین منابع مکتوب کتابخانه مرکزی انجام شد؛

ارسال پنجمین سهمیه کتاب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به کتابخانه مرکزی خرم آباد

در ادامه روند تامین منابع مکتوب مخزن کتابخانه مرکزی خرم آباد، پنجمین سهیمه کتاب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای این کتابخانه ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان، در ادامه روند تجهیز و بازطراحی کتابخانه مرکزی خرم‌آباد، به منظور تأمین منابع مکتوب مخزن این کتابخانه تعداد 4255 نسخه کتاب به عنوان پنجمین سهمیه از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور وارد استان شد و در انبار کتابخانه مرکزی مستقر شده است. کتاب‌های ارسالی در قالب 96 بسته و شامل عناوین و موضوعات گوناگون است.
پیش از این نیز طی چهار مرحله حدود 18500 هزار جلد کتاب از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان سهمیه برای کتابخانه مرکزی خرم‌آباد اختصاص شده بود که به همت کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان خرم آباد بخش عمده ای از این کتاب ها ثبت و مابقی نیز در حال ثبت و آماده‌سازی هستند. ارسال منابع تا تکمیل ظرفیت کامل مخزن ادامه خواهد داشت.
گفتنی است پس از تکمیل فاز اول ساختمان کتابخانه مرکزی خرم‌آباد با مساعدت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور فرآیند بازطراحی و خرید تجهیزات آن آغاز و کمیته‌های افتتاح این پروژه عظیم فرهنگی در استان تشکیل شده است و به صورت همزمان نیز روند تجهیز سایر بخش های کتابخانه در حال انجام و جذب نیروی کتابدار آن نیز صورت پذیرفته است.