منو
1398/7/18 پنجشنبه با محوریت هفته کودک صورت پذیرفت؛ برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی لرستان برای کودکان همزمان به هفته کودک، کتابخانه های عمومی لرستان با اجرای برنامه های فرهنگی میزبان کودکان شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان، همزمان با هفته کودک، کتابخانه های عمومی لرستان اقدام به برگزاری برنامه های فرهنگی متناسب با این ایام، نمودند.

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) شهرستان ازنا با مسابقه نقاشی کودکان عاشورایی و قصه گویی میزبان کودکان بودمعرفی کتاب، مسابقه نقاشی برای کودکان با حضور کامران نورخدایی،معاون فرماندار و فضل الله شیخی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چگنی از برنامه های کتابخانه عمومی امام حسین(ع) این شهرستان بود.کتابداران کتابخانه شهید بهشتی دورود نیز با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان به اجرای برنامه های فرهنگی برای کودکان حاضر در این مرکز پرداختند.بخش کودک کتابخانه عمومی غدیر خرم آباد نیز هم در روز جهانی کودک با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان افتتاح شد.بيشتر
 [PageVisit]