منو
1398/10/10 سه‌شنبه با هدف توسعه همکاری ها انجام شد؛ دیدار مدیران‌کل کتابخانه های عمومی و امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی لرستان مدیران‌کل کتابخانه های عمومی و امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان لرستان، با هدف توسعه همکاری ها در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی در بین زندانیان، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان، فرشته طهماسبی، مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان با همراهی میثم زندیه شیرازی، مسئول حراست کتابخانه های عمومی با حضور در دفتر عبدالمجید کشوری، مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان؛ با وی دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب عبدالمجید کشوری، گفت: کتابخانه های عمومی در راستای تحقق رسالت خود مبنی گسترش و اشاعه فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان آحاد مختلف مردم جامعه، نگاه ویژه ای به ارائه خدمات کتابخانه ای در میان مددجویان زندان دارد. زندانیان حاضر در ندامتگاه که به هر دلیلی بر اساس قانون در حال طی کردن دوره محکومیت خود هستند،  از فرصت کافی برخوردار بوده و مطالعه کتب مفید یکی از بهترین اقدامات در این ایام به شمار می آید.

فرشته طهماسبی با اشاره به اثرات مثبت مطالعه در کاهش بزهکاری در سطح جامعه، ادامه داد:  مطالعه، یکی از راهکارهای مفید جهت سپری کردن دوران محکومیت در زندان ها است؛ که با ایجاد کتابخانه های مشارکتی و برگزاری برنامه های مختلف و متنوع فرهنگی، این امکان برای زندان که از بسیاری از امکانت محروم هستند، فراهم شده است.

وی در پایان تصریح کرد: امید است در تعامل با اداره کل زندانهای استان، برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های مشارکتی را با کمیت و کیفیت بیشتر ادامه دهیم تا در ادامه مسیر، کاهش جرائم در سطح جامعه و توانمند سازی افراد زندانی را بعد از طی کردن دوران محکومیت خود و حضور در جامعه، را شاهد باشیم.

مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز در این دیدار بیان داشت: بنا به تجربه حضور کاری در چند استان کشور، همکاری نهاد کتابخانه ها با مجموعه زندان ها، یک همکاری و تعامل مثال زدنی در سطح کشور است. مجموعه امور زندان ها همواره در حوزه بازپروری زندانیان، خدمات کتابخانه های عمومی را بسیار ارزشمند و ضروری می داند. 

عبدالمجید کشوری افزود: یکی از شعار های که همواره مجموعه امور زندان ها به دنبال تحقق آن می باشد، بازگشت شرافتمندانه زندانی به جامعه پس از دوران محکومیت خود، است که در این راستا کتاب و کتابخوانی یکی از ابزارهای اساسی در بازپروری زندانیان است.
 

بيشتر
 [PageVisit]