منو
1398/10/12 پنجشنبه با حضور مسئولین کتابخانه های عمومی؛ برگزاری جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد سومین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی بروجرد در سال جاری با موضوع بررسی و آسیب شناسی عملکرد فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان، سومین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی بروجرد در سال جاری با موضوع بررسی و آسیب شناسی عملکرد فرهنگی کتابخانه های عمومی و با حضور داوود پهلوان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی؛ رابط فرهنگی بروجرد؛ کارشناس اداره شهرستان و مسئولین کتابخانه های عمومی در کتابخانه عمومی شهید صارمی برگزار شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد در این جلسه ضمن اعلام وضعیت مصوبات جلسه قبل و دستور کار جلسه فعلی، بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع و بخشنامه های ارسالی اخیر از طرف نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حوزه فعالیت های فرهنگی، ضرورت دارد از کارهای کلیشه ای کاسته و فعالیت های فرهنگی پر محتوا و با کیفیت را در دستور کار قرار دهیم.

 داوود پهلوان با اشاره به مصوبات جلسه شورای اداری استان، افزود: لازم است با همکاری ، همدلی و تلاش مضاعف در اجرای فعالیت های فرهنگی مد نظر همچون نمایشنامه خوانی، نشست های تخصصی و اختصاصی ، نقد و معرفی کتاب گام برداریم.

در ادامه هریک از اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطعه نظرات خود پرداختند و برنامه اجرایی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان تا پایان سال مشخص گردید.  
 

بيشتر
 [PageVisit]