منو
1398/10/21 شنبه گزارش تصویری؛ گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی در کتابخانه های عمومی لرستان کتابخانه های عمومی استان لرستان با برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی، یاد و خاطره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.
مسابقه نقاشی با موضوع سردار شهید سلیمانی در کتابخانه عمومی هفده شهریور خرم آبادبرگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در کتابخانه عمومی هفده شهریور خرم آبادنمایشگاه کتاب کتابخانه عمومی امام حسین(ع) شهرستان چگنیمسابقه نقاشی با موضوع سردار شهید سلیمانی در کتابخانه عمومی استاد مطهری خرم آبادجایگاه کتابخانه عمومی هفده شهریور خرم آبادجایگاه کتابخانه عمومی پروین اعتصامی خرم آبادبرگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در کتابخانه عمومی غدیر خرم آبادجایگاه کتابخانه عمومی هفده شهریور خرم آبادجایگاه کتابخانه عمومی امام حسین(ع) شهرستان چگنیجمع خوانی کتاب "بچه های حاج قاسم" در اداره کل کتابخانه های عمومی لرستانمسابقه نقاشی با موضوع سردار شهید سلیمانی در کتابخانه عمومی هفده شهریور خرم آبادپوستر اداره کل کتابخانه های عمومی لرستانمسابقه نقاشی با موضوع سردار شهید سلیمانی در کتابخانه عمومی علامه بحر العلوم شهرستان بروجردمسابقه نقاشی با موضوع سردار شهید سلیمانی در کتابخانه عمومی ابوریحان شهرستان سلسلهبرگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در اداره کل کتابخانه های عمومی لرستانثبت دلنوشته ها با موضوع سردار دلها در کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) ازناجایگاه کتابخانه عمومی شهید رحیمی شهرستان خرم آبادجایگاه کتابخانه عمومی شهید صارمی شهرستان بروجردورودی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستانبلندخوانی زندگی نامه سردار شهید سلیمانی در کتابخانه عمومی شهید صارمی شهرستان بروجرد


جایگاه کتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم شهرستان بروجردجایگاه کتابخانه عمومی شهدای شهرستان کوهدشتجمع خوانی کتاب"همسفر شهدا" در کتابخانه مرزیان شهرستان ازناجایگاه کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان کوهدشتبلندخوانی زندگی نامه سردار شهید سلیمانی در کتابخانه عمومیعلامه شهیدی شهرستان بروجردجایگاه کتابخانه عمومی امام زاده محمد(ع)شهرستان کوهدشت

بيشتر
 [PageVisit]