فهرست

گزارش تصويری

پویش «مهرانه کتاب» در روستاهای شهرستان الیگودرز

پویش «مهرانه کتاب» با توزیع بسته های نوشت افزار، کتاب و اقلام فرهنگی در بین دانش آموزان برخی از روستاهای دورافتاده بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان اجرا شد.