فهرست

فراخوان

فراخوان

گزارش تصويری

برگزاری پویش «مهرانه کتاب» در روستاهای شهرستان خرم آباد

با حضور فرشته طهماسبی، مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان بسته های نوشت افزار، کتاب و اقلام فرهنگی تحت عنوان پویش «مهرانه کتاب»، میان دانش آموزان برخی از روستاهای صعب العبور بخش پاپی، شهرستان خرم آباد با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی توزیع شد.