فهرست

بازتاب اخبار

طرح «خدمت تحویل منابع» درکتابخانه های لرستان اجرا می شود

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان از راه اندازی طرح «خدمت تحویل منابع» در آینده نزدیک خبر داد.

جهت رویت بازتاب رسانه ای این آیین بر روی لینک های پرتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور، خبرگزاری ایرنا، سپهر غرب ، همای سعادت ، شبستان و قطره کلیک کنید.