فهرست

گزارش تصويری

غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان در نمایشگاه توانمندی های استان

غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان در جریان دومین نمایگاه توانمندی های استان به عنوان تنها غرفه فرهنگی، میزبان جمع کثیری از بازدیدکنندگان نمایشگاه به ویژه کودکان و نوجوانان بود. در این غرفه خدماتی از جمله پیشخوان جشنواره کتابخوانی رضوی، پاتوق کتاب و برنامه های ویژه کودک و نوجوان ارائه شد.