فهرست

گزارش تصويری

برپای غرفه کتابخانه های عمومی در مصلی های نماز جمعه استان لرستان

کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان های مختلف استان لرستان به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در مصلی های نماز جمعه غرفه فرهنگی برپا کردند.