فهرست

گزارش تصويری

فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی استان لرستان در نیمه اول آذرماه

کتابخانه های عمومی استان لرستان در نیمه اول آذرماه 1401 با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی میزبان جمع کثیری از علاقمندان بودند.