فهرست

فراخوان

فراخوان

اخبار شهرستان‌ها

طی حکمی از سوی مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان؛

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دلفان منصوب شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان طی حکمی سرپرست جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دلفان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان، فرشته طهماسبی، مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان طی حکمی علی اشرف رحمتی را به عنوان سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دلفان منصوب کرد.
در مراسمی با حضور امیر لطفی، معاون اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان و برخی از کتابداران شهرستان دلفان ضمن تشکر از زحمات جواد فاضلی، سرپرست سابق اداره کتابخانه های عمومی شهرستان، علی اشرف رحمتی به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.

گفتنی است پیش از این علی اشرف رحمتی به عنوان کتابدار مشغول به خدمت بوده است.