فهرست

انتصاب

طی حکمی از سوی معاون اداری و مالی نهاد؛

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان منصوب شد

با حکمی از طرف معاون اداری و مالی نهاد، بنا به پیشنهاد مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، معاون اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان، طی حکمی از سوی محمد احمدوند، معاونت اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بنا به پیشنهاد فرشته طهماسبی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، میثم زندیه شیرازی، به عنوان معاون اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان منصوب شد.
میثم زندیه شیرازی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و از کارکنان رسمی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان بوده که در سمت های مختلف از جمله مسئول حراست و کارشناس فرهنگی  سابقه خدمت دارد.
گفتنی است در جریان دومین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی لرستان در سال جاری که با حضور فرشته طهماسبی، مدیرکل کتابخانه ای عمومی استان، روسای ادارات ستادی و شهرستان ها، کارشناسان ستادی و مسئولین کتابخانه های عمومی استان برگزار شد، میثم زندیه شیرازی به صورت رسمی به عنوان معاون اداره کل معرفی  و آغاز به کار نمود.