فهرست

اخبار شهرستان‌ها

طی حکمی از سوی مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان؛

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان الیگودرز منصوب شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان طی حکمی سرپرست جدید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان الیگودرز را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان، فرشته طهماسبی، مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان طی حکمی شیرولی جودکی را به عنوان سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان الیگودرز منصوب کرد.
در مراسمی با حضور میثم زندیه شیرازی، مسئول حراست اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان و برخی از کتابداران شهرستان الیگودرز ضمن تشکر از زحمات وصال اشرفی، رئیس سابق اداره کتابخانه های عمومی شهرستان الیگودرز شیرولی جودکی به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.
گفتنی است شیرولی جودکی کارشناس مسئول امور اداری اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان بوده که با حفظ سمت سرپرستی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان الیگودرز را نیز بر عهده دارد.

 


نسخه قابل چاپ