فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با ثبت یک جلد قرآن کریم به عنوان اولین کتاب ثبت شده؛

آغاز روند آماده سازی کتاب های کتابخانه مرکزی خرم آباد

همزمان با آغاز فرآیند بازطراحی و تجهیز کتابخانه مرکزی خرم آباد، روند آماده سازی کتاب های این کتابخانه، با ثبت یک جلد قرآن کریم آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان، به دنبال سفر اصغر گودرزی، مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها و مشارکت‌ها و هادی امیری، مدیرکل امور عمرانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به استان لرستان و آغاز فرآیند بازطراحی و تجهیز پروژه کتابخانه مرکزی خرم‌آباد، روند آماده سازی کتاب های این کتابخانه نیز با ثبت یک جلد قرآن کریم، به عنوان اولین کتاب ثبت شده، آغاز گردید.
اولین سهمیه کتاب کتابخانه مرکزی خرم آباد، 10 هزار جلد بوده که از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور ارسال و به همت کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان خرم آباد در حال ثبت می باشد. همچنین سهیمه دوم کتاب این کتابخانه 35 هزار جلد بوده که در روزهای آتی به استان  ارسال و این روند تا تکمیل کامل مخزن ادامه خواهد داشت.
با آغاز فرآیند بازطراحی و تجهیز کتابخانه مرکزی خرم آباد، کارگروه افتتاح  این کتابخانه نیز در نهاد و استان تشکیل و وظایف کمیته های مختلف این کارگروه مشخص و طبق زمانبندی قبلی انجام خواهند شد.
گفتنی است کتابخانه مرکزی خرم آباد به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی استان لرستان در زمینی به مساحت 8 هزار مترمربع احداث و تا کنون بیش از 370 میلیارد ریال برای آن هزینه صرف شده و افتتاح این مجموع بزرگ فرهنگی همواره از خواسته های بحق مردم استان بوده است.  

نسخه قابل چاپ