فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در ادامه روند ثبت کتب کتابخانه مرکزی و با همت کتابداران؛

آمار ثبت کتاب کتابخانه مرکزی خرم آباد به 6 هزار رسید

در ادامه روند ثبت کتب کتابخانه مرکزی خرم آباد و با همت کتابداران، آمار ثبت کتاب این کتابخانه به رقم 6 هزار نسخه رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان، به دنبال آغاز فرآیند بازطراحی و تجهیز پروژه کتابخانه مرکزی خرم‌آباد، روند آماده سازی کتاب های این کتابخانه نیز با ثبت یک جلد قرآن کریم، به عنوان اولین کتاب ثبت شده در اواسط دی ماه سال جاری آغاز و با همت کتابداران کتابخانه های عمومی این رقم در حال حاضر به 6 هزار نسخه رسیده است. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته روند ثبت کتب کتابخانه همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.
سهمیه اولیه کتاب این کتابخانه 10 هزار جلد بوده که با مساعدت نهاد کتابخانه های عمومی کشور سهمیه دوم نیز به میزان 4431 نسخه دریافت و مابقی سهمیه کتب کتابخانه مرکزی خرم آباد نیز به تدریج ارسال خواهد شد.
گفتنی است کتابخانه مرکزی خرم آباد به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی استان لرستان در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع احداث و تا کنون بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال برای آن هزینه صرف شده است.  همچنین با آغاز فرآیند بازطراحی و تجهیز کتابخانه مرکزی خرم آباد، کارگروه افتتاح این کتابخانه نیز در نهاد و استان تشکیل و وظایف کمیته های مختلف این کارگروه مشخص و طبق زمانبندی قبلی انجام خواهند شد.

 

نسخه قابل چاپ