فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در ادامه روند تجهیز و بازطراحی کتابخانه؛

سومین سهمیه کتاب کتابخانه مرکزی خرم آباد دریافت شد

در ادامه روند تجهیز و بازطراحی کتابخانه مرکزی خرم آباد، سومین سهیمه کتاب این کتابخانه دریافت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان، در ادامه روند تجهیز و بازطراحی کتابخانه مرکزی خرم‌آباد، به منظور تأمین منابع مکتوب این کتابخانه تعداد 2117 نسخه کتاب به عنوان سومین سهمیه از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور وارد استان شد و در انبار کتابخانه مرکزی مستقر شده است. کتاب‌های ارسالی در قالب 53 بسته بوده که شامل عناوین مختلف در موضوعات گوناگون می‌باشد.
پیش از این نیز طی دو مرحله در حدود 15 هزار جلد کتاب از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان سهمیه اولیه جهت کتابخانه مرکزی خرم‌آباد اختصاص شده بود که به همت کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان خرم آباد بخش عمده ای از این کتاب ها ثبت و مابقی نیز در حال ثبت و آماده‌سازی می‌باشند.
گفتنی است پس از تکمیل فاز اول ساختمان کتابخانه مرکزی خرم‌آباد با مساعدت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور فرآیند بازطراحی و تجهیز آن آغاز و کمیته‌های افتتاح این پروژه عظیم فرهنگی در استان تشکیل شده است و به صورت همزمان روند تجهیز سایر بخش های کتابخانه و جذب نیروی کتابدار آن نیز در حال انجام می باشد.
نسخه قابل چاپ