فهرست

خبر

بروجرد

کتابخانه عمومی علامه شهیدی

نشانی: شهرستان بروجرد-بخش مرکزی-شهر بروجرد-خ 45 متری بسیج جنب پارک مادر
تلفن: 06642469100  کدپستی: 6917701315
زیربنا: 1210 / سال تاسیس: 1387کتابخانه عمومی علامه آیتی
نشانی: شهرستان بروجرد-بخش مرکزی-شهر بروجرد-فاز هشت شهرک اندیشه
زیربنا: 1400 / سال تاسیس: 1400


کتابخانه عمومی علامه بحرالعلوم
نشانی: شهرستان بروجرد-بخش مرکزی-شهر بروجرد-خ جعفری - پارک وحدت
تلفن: 06642445322  کدپستی: 6917633137
زیربنا: 550 / سال تاسیس: 1372


کتابخانه عمومی شهید صارمی
نشانی: شهرستان بروجرد-بخش مرکزی-شهر بروجرد -خ تختی - بلوار اوستا - مجتمع ارشاد
تلفن: 06642508004  کدپستی: 6915936378
زیربنا: 460 / سال تاسیس: 1378کتابخانه عمومی شهید باهنر
نشانی: شهرستان بروجرد-بخش مرکزی-شهر بروجرد-خ سعدی - پارک سعدی
تلفن: 06642603210  کدپستی: 6916811111
زیربنا: 465 / سال تاسیس: 1338کتابخانه عمومی آیت‌ا..بروجردی
نشانی: شهرستان بروجرد-بخش اشترینان-شهر اشترینان-خ شهید مصطفائی - بوستان اندیشه - قاسم اباد
تلفن: 06642550413  کدپستی: 6897155747
زیربنا: 330 / سال تاسیس: 1363