فهرست

خبر

دلفان

کتابخانه عمومی شهید کتابخانه عمومی نواب صفوی

نشانی: شهرستان دلفان-بخش مرکزی-شهر نورآباد-خ امام خمینی(ره) - خ مدرس
تلفن: 06632741038  کدپستی: 6831893171
زیربنا: 635 / سال تاسیس: 1368کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع)
نشانی: شهرستان دلفان-بخش مرکزی-شهرك امام خمینی (ره)-مسجد بلال
تلفن: 06632763261  کدپستی: 6834141989
زیربنا: 125 / سال تاسیس: 1389کتابخانه عمومی شهید عباس بابایی
نشانی: شهرستان دلفان-بخش كاكاوند-شهر هفت چشمه-خ انقلاب
تلفن: 06632760248  کدپستی: 6838175643
زیربنا: 240 / سال تاسیس: 1374کتابخانه عمومی شهدای ایرانشاهی
نشانی: شهرستان دلفان-بخش خاوه-روستای ایرانشاهی
تلفن: 06668026310  کدپستی: 6833174885
زیربنا: 210 / سال تاسیس: 1390