منو
1399/3/10 شنبه با هدف توسعه همکاری ها انجام شد؛ عملیاتی شدن تفاهم نامه همکاری بین ادارات کل کتابخانه های عمومی و امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی لرستان ادارات کل کتابخانه های عمومی و امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی لرستان، با هدف توسعه فعالیت های فرهنگی و بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت یکدیگر، عملیاتی شدن تفاهم نامه همکاری ملی را در سطح استان امضاء کردند.
  به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان، تفاهم نامه ملی نهاد کتابخانه های عمومی  و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، در مراسمی با حضور فرشته طهماسبی، مدیرکل کتابخانه های عمومی؛ عبدالمجید کشوری، مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی؛ در استان لرستان عملیاتی شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی در این مراسم گفت: کتابخانه های عمومی در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش و اشاعه فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان آحاد مختلف مردم جامعه، نگاه ویژه ای به ارائه خدمات کتابخانه ای در میان مددجویان زندان دارد. زندانیان که به هر دلیلی بر اساس قانون در حال طی دوره محکومیت خود هستند، از فرصت کافی برخوردار بوده و مطالعه کتب مفید یکی از بهترین اقدامات در این ایام به شمار می آید.
فرشته طهماسبی ادامه داد: امید است در تعامل با اداره کل زندان های استان، برنامه های فرهنگی کتابخانه‌های مشارکتی را با کمیت و کیفیت بیشتر ادامه دهیم تا در ادامه مسیر، با توانمندسازی زندانیان شاهد کاهش جرایم در سطح جامعه و شاهد حضورشان بعد از طی دوران محکومیت در جامعه باشیم.
مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز در این مراسم بیان کرد: یکی از شعارهایی که همواره مجموعه امور زندان ها به دنبال تحقق آن است، بازگشت شرافتمندانه زندانی به جامعه پس از دوران محکومیت، است که در این راستا کتاب و کتابخوانی یکی از ابزارهای اساسی در بازپروری زندانیان است.
عبدالمجید کشوری تصریح کرد: با عملیاتی شدن این تفاهم نامه در سال جاری زمینه همکاری فرهنگی بیشتر بین دو دستگاه بیش از پیش ایجاد شده و نتیجه آن به صورت حتم چشمگیر است.
برگزاري مسابقات كتابخواني مشترک، مشارکت در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی، دورهمي كتاب (نشست كتابخوان)، دوره آموزش كتابداري براي كتابداران كتابخانه هاي مشاركتي زندان ها از مهمترین مفاد این برنامه عملیاتی است.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 [PageVisit]